آقای دکتر جلیل توتونچی

دکتر جلیل توتونچی عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد

آقای دکتر جلیل توتونچی

Dr. Jalil Totonchi

عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جلیل توتونچی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد اسفند 1394
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد اسفند 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر شوک های قیمت نفت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشورهای اوپک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی تکنیک های مدیریت و اقتصاد پایدار
2 ارتباط بین آزاد سازی تجاری، نرخ ارز ودرآمد مالیاتی درکشورهای عضو منا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
3 ارتباطات و توسعه یافتگی استانهای کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
4 ارزیابی عملکرد بیمارستان شهدای کارگر یزد با استفاده از روش کارت امتیاز متوازن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
5 ارزیابی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فضای کسب وکار در کشورهایمنتخب (دریافت مقاله) کنفرانس اقتصاد، توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی
6 ارزیابی کشش قیمتی و درآمدی آب در استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
7 ارزیابی و برآورد تابع تقاضای آب در شبکه های آبیاری و زهکشی مطالعه موردی استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
8 Study of economy globalization effect on government's size using panel data with fixed effects (Case study: elected petroleum exporter countries) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
9 بررسی آثار اقتصاد سایه ای بر عرضه پول در کشورهای عضو اپک با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
10 بررسی آثار سیاست های پولی با تأکید بر ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
11 بررسی اثر تغییرات نرخ بهره بر سطح تورم و رشد اقتصادی در بین کشورهای خاورمیانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
12 بررسی اثر کنترل فساد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
13 بررسی اثرات نقش تحصیلات بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
14 بررسی اثرات و عوامل موثر اشتغال بر روی سطح درآمد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
15 بررسی ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
16 بررسی ارتباط متغیرهای اقتصادی و اجتماعی با تغییرات جمعیت در میان کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و علوم انسانی با رویکرد دانش کاربردی
17 بررسی تابع تقاضای مصرف برق شهر تهران با تأکید بر هفدمندی یارانه های انرژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
18 بررسی تاثیر آزاد سازی تجاری بر واردات محصولات الکترونیکی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
19 بررسی تاثیر اشتغال و فساد بر روی سطح درآمد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
20 بررسی تاثیر جهانی شدن بر اندازه دولت در کشورهای منتخب صادر کنندهی نفت MPEC (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
21 بررسی تاثیر کنترل فساد بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
22 بررسی تاثیر مالیات ها بر اندازه دولت جاری در اقتصاد ایران: نقش مالیات بر ارزش افزوده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
23 بررسی تاثیر متغیر های اجتماعی بر نرخ رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
24 بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر نرخ رشد جمعیت مطالعه موردی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و علوم انسانی با رویکرد دانش کاربردی
25 بررسی تاثیرمتقابل آزاد سازی تجاری و تولید ناخالص داخلی بر واردات محصولات الکترونیکی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
26 بررسی تأثیر اقتصاد سایه ای بر اقتصاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
27 بررسی تأثیر اقتصاد سایه بر نرخ بیکاری و عرضه پول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
28 بررسی تأثیر اقتصاد غیر رسمی بر نرخ بیکاری با تأکید بر اقتصاد سایه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
29 بررسی تأثیر تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته مطالعه موردی: منتخب کشورهای عضوOECD (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
30 بررسی تأثیر تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه (مطالعه موردی: کشورهای عضو OPEC) (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
31 بررسی تأثیر تحصیلات بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
32 بررسی تأثیر هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری دولت بر روی شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب آسیا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
33 بررسی تأثیر هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری دولت بر شاخص توسعه انسانی با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
34 بررسی تأثیرعوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
35 بررسی درجه توسعه یافتگی استان های کشور در بخش ارتباطات با روش تاکسونومی عددی (دریافت مقاله) کنفرانس اقتصاد، توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی
36 بررسی درجه توسعه یافتگی در مناطق استان یزد با توجه به شاخص توسعه انسانی( با تأکیدبر شاخص های کالبدی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
37 بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فضای کسب وکارو کارآفرینی مطالعه موردی کشورهای D8 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
38 بررسی رابطه ی مصرف تعرفه های مختلف برق و رشد اقتصادی ایران (1391-1346) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
39 بررسی سنجش درجه توسعه یافتگی مناطق استان یزد بر شاخص توسعه انسانی با تاکید بر مدل پنل دیتا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
40 بررسی شاخص اخذ اعتباربانکی در فضای کسب و کار در کشورهای D8 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
41 بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
42 بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری مدیریت ایمنی در صنعت حمل و نقل ریلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
43 بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر بحران آب در بخش کشاورزی در ناحیه شمال استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
44 بررسی نقش اثرات تجارت بین الملل بر اشتغال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
45 بررسی نقش رابطه سیاست های مالی (مالیات و مخارج دولت) و اشتغال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
46 بررسی نقش سیاست ها و شوک های پولی و اثرات آن در اقتصاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
47 بررسی نقش متغیرهای پولی بر جذب منابع بانکی (مطالعه موردی بانک پاسارگاد) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
48 بررسی و ارزیابی ریسک های اقتصادی به روش فرایند تحلیل شبکه ( ANP ) ( مورد مطالعه: شرکت های ساختمانی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
49 بیماری هلندی و بررسی آثار درآمدهای نفتی بر سرمایه گذاری (دریافت مقاله) کنفرانس اقتصاد، توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی
50 پیشبینی نرخ طلا با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
51 تاثیر تجارت بین الملل بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
52 تأثیر بازبودن اقتصاد بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
53 تأثیر بهبود شرایط کاری لکوموتیورانان در کاهش سوانح و افزایش بهره وری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
54 تأثیر مدیریت عملکرد لکوموتیورانان درکاهش سوانح و افزایش بهره وری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
55 تحریمهای اقتصادی و نقش آن در سرمایه گذاری خارجی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
56 تعیین اولویتهای سرمایهگذاری در صنایع استان بوشهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
57 تعیین رتبه استان های کشور در بخش ارتباطات با روش تاکسونومی عددی (دریافت مقاله) کنفرانس اقتصاد، توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی
58 تعیین رتبه توسعه یافتگی استان های کشور در بخش ارتباطات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
59 دولت ،نظام آموزش عالی واشتغال: فرصت ها وتهدید ها (دریافت مقاله) سومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
60 دولت، آموزش عالی و رشد اقتصادی (دریافت مقاله) دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
61 رتبه بندی و تعیین مزیت نسبی صنایع استان بوشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
62 رهبری تحول آفرین در برابر رهبری خدمت گزار: تفاوت در تمرکز رهبری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
63 سیره اقتصادی امام علی ع وتعالی فرهنگی (دریافت مقاله) همایش ملی تعالی فرهنگ از دیدگاه قرآن و عترت
64 کارآفرینی و رشد اقتصادی، موانع و راهکارها با تأکید بر ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
65 کارآیی ابزارهای بانکداری اسلامی با تأکید بر عقد استصناع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
66 کارآیی ابزارهای مالی اسلامی باتأکید برصکوک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
67 کنکاشی پیرامون ارتباط متقابل تورم و سرمایه گذاری در شرایط تحریم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
68 کنکاشی پیرامون بررسی تأثیر متغیرهای پولی بر جذی منابع بانکی در بانک پاسارگاد ومقایسه آن با بانک های منتخب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
69 کنکاشی پیرامون تاثیر سیاست های مالی بر سطح اشتغال(مطالعه مورد ایران) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
70 کنکاشی پیرامون تاثیر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر نرخ رشد جمعیت با تاکید بر کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
71 کنکاشی پیرامون تخمین تابع تقاضای آب در شبکه های آبیاری و زهکشی ناحیه شمال خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
72 کنکاشی پیرامون سیاست های پولی و تورم در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
73 مطالعه موردی شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
74 نقش اقتصاد دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین