آقای دکتر اریک لیت گب

دکتر اریک لیت گب دانشکده مهندسی ماکرویو و فوتیک، دانشگاه صنعتی گراس اتریش

آقای دکتر اریک لیت گب

Dr. Erich Leitgeb

دانشکده مهندسی ماکرویو و فوتیک، دانشگاه صنعتی گراس اتریش

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اریک لیت گب در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله نوآوری های مهندسی برق و کامپیوتر