آقای پروفسور دباسیس گیری

پروفسور دباسیس گیری دانشکده علوم کامپیوتر و مهندسی، انستیتو صنعتی هالدیا هند

آقای پروفسور دباسیس گیری

Prof. Debasis Giri

دانشکده علوم کامپیوتر و مهندسی، انستیتو صنعتی هالدیا هند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور دباسیس گیری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله نوآوری های مهندسی برق و کامپیوتر