آقای دکتر محمد فرهادی

دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

آقای دکتر محمد فرهادی

Dr. Mohammad Farhadi

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد فرهادی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس اجلاس نخستین اجلاس ملی اقتصاد زیستی و زیست بازار ایران پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران -پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری بهمن 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 جوانان و مصرف گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Auditory Change Detection Process Using Speech Stimuli in Children with Cochlear Implant (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران
2 اثر ضد باکتریایی نانو ذره اکسید آهن بر باکتریهای اشیرشیاکلای و استافیلوکوکوس اورئوس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
3 اثر ضد باکتریایی نانو ذره اکسید روی بر باکتریهای اشیرشیاکلای و استافیلوکوکوس اورئوس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
4 اثرهیدروژن پراکسید برپایداری آنتوسیانین های عصاره زرشک بی دانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
5 Biomarkers investigation for presbycusis as a very common human impairment and a future disaster (دریافت مقاله) اولین کنگره پزشکی شخصی
6 بررسی سنیتیک پایداری حرارتی آنتوسیانین های زرشک(Berberis vulgaris) (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
7 بررسی مدل همخوانی نادلر و توشن از منظر وظیفه- سازمان رسمی و توسعه ابزاری برای سنجش تناسب سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
8 بررسی نقش مشارکت کارکنان در اثر بخشی آموزش ضمن خدمت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
9 حق کودکان بر شهر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری
10 رابطه بین استرس شغلی و مؤلفه های موش هیجانی مأمورین گارد بندر خرمشهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
11 طراحی و پیاده‌سازی نظام مدیریت عملکرد با استفاده از الگوی مدیریت تحول؛ مطالعه موردی: شرکت صنعتی نیرومحرکه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی