آقای دکتر جان. سی الیوارس گالوان

دکتر جان. سی الیوارس گالوان دانشکده انرژی، دانشگاه متروپولیتانا مکزیک

آقای دکتر جان. سی الیوارس گالوان

Dr. Juan C. Olivares Galvan

دانشکده انرژی، دانشگاه متروپولیتانا مکزیک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جان. سی الیوارس گالوان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله نوآوری های مهندسی برق و کامپیوتر