آقای دکتر منصور معظمی

دکتر منصور معظمی مشاور وزیر نفت

آقای دکتر منصور معظمی

Dr. Mansour Moazami

مشاور وزیر نفت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر منصور معظمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس همایش مسئولیت اجتماعی شرکت-مسئولیت اجتماعی صنعت نفت موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران، تهران اردیبهشت 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف چشم انداز با استفاده از تحلیل شکاف ، مصاحبه گروه کانونی و تحلیل SWOT و پیاده سازی آن در صنعت نفت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
2 برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف چشم انداز با استفاده از تحلیل شکاف، مصاحبه گروه کانونی و تحلیل SWOT (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
3 دورنمایی تجاری شدن جهانی گاز شیل و تاثیرات استراتژیک بر امنیت تقاضای انرژی ایران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
4 طراحی مدلی کمی برای سنجش ارتباط میان ویژگی های شخصیتی مصرف کنندگان و شخصیت برند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم