آقای دکتر عباس هراتی مختاری

دکتر عباس هراتی مختاری استادیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

آقای دکتر عباس هراتی مختاری

Dr. Abas Harati Mokhtari

استادیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عباس هراتی مختاری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Combined Extent Fuzzy AHP and Simulation Method for Selecting an Optimum Stacking Layout in Marine Container Terminals (دریافت مقاله) فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی دوره: 1، شماره: 1
2 Human Error Assessment and Decision Making Using AHP Technique (دریافت مقاله) فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر اجرای مناسب عملیات نجات دریایی در مقیاس بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ریسک در عملیات راهنمایی کشتی با استفاده از روش FUZZY FMEA (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
2 Evaluating the Role of Human at Marine Incidents in Iranian Shipping Companies (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
3 بررسی مقاوله نامه کاردریایی و آثار حقوقی آن برای کشورها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
4 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد بندر شهید رجایی در حوزه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
5 مقایسه پیکرههای پشته سازی کانتینر در ترمینال کانتینری بندر انزلی از جنبه زمان بیکاری تجهیزات و بهرهوری اسکله با استفاده از شبیهسازی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی