آقای دکتر علی اکبر ولایتی

دکتر علی اکبر ولایتی ییس کمیته فرهنگ و تمدن ایران و اسلام شورای عالی انقلاب فرهنگی

آقای دکتر علی اکبر ولایتی

Dr. Aliakbar Velayati

ییس کمیته فرهنگ و تمدن ایران و اسلام شورای عالی انقلاب فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی اکبر ولایتی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس شورای سیاستگذاری نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی دانشگاه اصفهان و دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان اردیبهشت 1395
رئیس کنفرانس دومین همایش علمی ابن­ هیثم و نور دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان فروردین 1398