آقای دکتر احمد اف. زباح

دکتر احمد اف. زباح دانشکده الکترونیک و کامپیوتر دانشگاه برونل انگستان

آقای دکتر احمد اف. زباح

Dr. Ahmed F. Zobaa

دانشکده الکترونیک و کامپیوتر دانشگاه برونل انگستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد اف. زباح در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله نوآوری های مهندسی برق و کامپیوتر