خانم دکتر مرضیه پیراوی ونک

دکتر مرضیه پیراوی ونک عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان

خانم دکتر مرضیه پیراوی ونک

Dr. Marziyeh Piravi

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر مرضیه پیراوی ونک در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیرعلمی کمیته ارزش های دینی و هویت ملی نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی دانشگاه اصفهان و دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان اردیبهشت 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تلقی هیدگر از زبان در هولدرلین و ذات شعر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 4، شماره: 7
2 خوانش وجه استعلا و چاپلوسی در بازتاب تصویری دو اثر منسوب به مدیحه سرایی آیین بار فرهنگ ایران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 69
3 رویکردی فلسفی به فضاوسیمای شهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 16، شماره: 29
4 ساخت الگویی برای تحلیل جهان هنر معاصر براساس دستگاه روحانی جهان دینی با استفاده از جامعه شناسی دین ماکس وبر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 66
5 غربی زدایی سینما؛ لزوم بازاندیشی در شیوه های اندیشیدن، نظریه پردازی و فیلم سازی غیرغربی (با تاکید بر سینمای عباس کیارستمی)* (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 4، شماره: 14
6 معماری، به مثابه ذهن بسیط (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 64
7 مولف به مثابه مهمان متن نه روح متن براساس رویکرد رولان بارت به مفهوم مولف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 7، شماره: 13
8 نقش مخاطب درنگاهداشت شبیه خوانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 14، شماره: 24
9 نوع شناسی سازمان های فرهنگی مبتنی بر رویکرد بوم شناسی جمعیت سازمانی: رویکرد تحلیل شبکه خزانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اپوخه در نقاشی (دریافت مقاله) کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی
2 بررسی راهکارهای پایداری معماری در مواجعه با موانع و مشکلات طراحان و کاربران فضاهای معماری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
3 بررسی معناشناسانه واژه بافت در معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و فرهنگ شهر پایدار
4 تحلیل نگاره جنگ شعری مربوط به زمان قاجار در موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی
5 شاخصه های اصلی طراحی اکوپارک های شهری منطبق با اکوسیستم های محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
6 مخاطب و لزوم نگاه پدیدارشناسانه او به آثار هنر خوشنویسی (دریافت مقاله) همایش ملی خوشنویسی و نگارگری
7 هنر خاموش (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی