آقای دکتر مهدی نمازی زاده

دکتر مهدی نمازی زاده هیأت علمی دانشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)

آقای دکتر مهدی نمازی زاده

Dr. Mahdi Namazi Zadedeh

هیأت علمی دانشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی نمازی زاده در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر افزایش منظم تداخل زمینه ای در یادگیری پاس بسکتبال (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 2، شماره: 5
2 اثر تمرین در آب به همراه دلفین و بدون دلفین بر مهارت های حرکتی درشت کودکان هشت ساله مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 23
3 ارتباط بین نیازهای پایه ای روان شناختی و شاخص های بهزیستی (فضیلت گرا و لذت گرا) در فعالیت بدنی معلولان جسمی– حرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی دوره: 2، شماره: 6
4 بررسی نقش اضطراب شناختی و جسمی در عملکرد ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 15
5 تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر روابط مربی- ورزشکار (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 46
6 تاثیر تحریکات لمسی حرکتی توسط مادر بر رشد جسمی نوزاد نارس (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 21
7 تاثیر تغییر در ویژگی های مختلف حرکات دو دست بر انتقال حرکت دودستی نامتقارن به الگوی عکس (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 24
8 تاثیر تمرینات پایه ژیمناستیک بر مهارت های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 20
9 تاثیر تمرینات ریتمیک بر مهارت های ادراکی حرکتی کودکان دارای اختلال بینایی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 18
10 تاثیر طول زمان پیش دوره بر زمان واکنش ساده و انتخابی تکلیف ساده و پیچیده (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 16
11 تاثیر یوگا و نوروفیدبک بر کاهش اختلال توجه و تمرکز بیش فعالی در کودکان 10-5 سال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 20
12 تأثیر 8 هفته تمرین هوازی بر میزان تغییرات امنتین 1، مقاومت به انسولینCRP و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند اضافه وزن و چاق (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی دوره: 1، شماره: 1
13 تأثیر 8 هفته تمرین هوازی بر میزان تغییرات امنتین 1، مقاومت به انسولینCRP و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند اضافه وزن و چاق (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی دوره: 1، شماره: 2
14 شناسایی منابع استرس قبل از رقابت کشتی گیران تیم ملی فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 11
15 عوامل اثرگذار بر فرایند کناره گیری از ورزش قهرمانی در ورزشکاران بازنشسته ی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 15
16 مقایسه اثر تمرین در یادگیری حرکات هماهنگ درونمرحله و برون مرحله در دست و پا (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 25
17 مقایسه مهارت پیش بینی و رفتارهای جستجوی بینایی در بازیکنان ماهر و مبتدی بسکتبال در موقعیت های مختلف حمله (1 در مقابل 1 و 3 در مقابل 3) (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 19
18 نقش خواب و بیداری بر تحکیم مبتنی بر ارتقای حافظه توالی حرکتی پنهان در جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 22
19 ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس تجدیدنظرشده انگیزش ورزشی در دانشجویان ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 18
20 یادگیری تک کوششی در تکالیف حرکتی: تاثیر پیچیدگی و سازمان مهارت در یادگیری زمان بندی نسبی و مطلق (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 2، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر فعالیت بدنی با میانجیگری ردیاب بر استقامت قلبی-عروقی و کیفیت زندگی سالمندان کم تحرک (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
2 اثر فعالیت بدنی با میانجیگری ردیاب بر ترکیب بدن و عزت نفس سالمندان کم تحرک (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
3 انگیزه ها ودلایل شرکت دربرنامه های رقابتی رشته بسکتبال درورزشکاران ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعداد یابی ورزشی
4 بررسی انگیزهها و عوامل بازدارنده مشارکت دانشجویان دانشگاه شهرکرد در فعالیت های فوق برنامه ورزشی وارائه راهکار برای توسعه آن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
5 بررسی رابطه هماهنگی رغبت شغلی و شغل فعلی با ادراک از کیفیت زندگی کاری کارکنان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
6 تاثیر یک دوره تمرینات برای تونیک بر هماهنگی در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
7 تأثیر یکدوره تمرینات PNF بر تعادل استاتیک و داینامیک سالمندان مبتلا به عارضه زانوی خمیده (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
8 مطالعه عوامل بازدارند مشارکت شهروندان شهرستان شیراز در ورزش همگانی از دیدگاه آقایان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی