آقای دکتر خسرو ابراهیم

دکتر خسرو ابراهیم استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر خسرو ابراهیم

Dr. Khosro Ebrahim

استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر خسرو ابراهیم در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی
هیات تحریریهفصلنامه فیزیولوژی ورزشی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 نیمرخ آمادگی جسمانی و آنتروپومتریک بازیکنان تیم ملی هاکی رو یچمن ایران در پس تهای مختلف (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اپیدمیولوژی انواع آسیب های ورزشی در بازیکنان فوتبال تیمهای لیگ برتر کشور در پستهای مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
2 الگوهای استعدادیابی ورزشی و انواع آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعداد یابی ورزشی
3 The effect of selected diet on some physiological characteristics of professional archers, women in luteal period (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
4 تاثیر افزایش فعالیت بدنی بر آثار سوء سالمندی و الگوی زندگی کم تحرک (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
5 تاثیر ورزش بر خستگی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت
6 تأثیر شانزده هفته تمرین ترکیبی بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
7 تأثیر فشارهای متفاوت محدودیت جریان خون با فعالیت ایزومتریک بر تغییرات الکترومیوگرافی عضله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران