آقای دکتر جیان گانگ وانگ

دکتر جیان گانگ وانگ دانشکده بینایی و تصویر، انستیتو تحقیقاتی سنگاپور

آقای دکتر جیان گانگ وانگ

Dr. Jian. Gang Wang

دانشکده بینایی و تصویر، انستیتو تحقیقاتی سنگاپور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جیان گانگ وانگ در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله نوآوری های مهندسی برق و کامپیوتر