آقای دکتر سیدمحمد مرندی

دکتر سیدمحمد مرندی

آقای دکتر سیدمحمد مرندی

Dr. Seyed Mohammad Marandi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدمحمد مرندی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرتمرینات مقاومتی و ترکیبی بر نشانگرهای بیوشیمیایی استخوان ساز و استحکام خمش استخوان ران رت های نر استئوپروتیک (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 3، شماره: 6
2 امکان سنجی پایش تمرین مقاومتی موش روی نردبان با زوایای متغیر به کمک ثبت لحظه ای حرکات (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 34
3 بررسی تغییرات ترکیب بدنی، توان بی هوازی و استقامت عضلانی کشتی گیران تمرین کرده پس از یک دوره مصرف کوتاه مدت و بلندمدت کراتین (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 27
4 بررسی دیالکتیک خدایگان و بنده هگل در مرگ یزدگرد اثر بهرام بیضایی و ساردانا پولس اثر لرد بایرن (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 3، شماره: 6
5 تاثیر فعالیت ورزشی حاد بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و پراکسید هیدروژن در موش های نر ویستار (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 2، شماره: 3
6 تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر میزان پروتیین آیریزین پلاسما و بیان ژنهای 5FNDC عضلانی و 1UCP بافت چربی موش های صحرایی نر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 28
7 تأثیر برد و باخت بر نیمرخ کیفیت خلق و خو و غلظت کورتیزول بزاق هندبالیست های زن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 37
8 تدوین نورم عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی برای مردان 50- 65 ساله شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 14
9 تعیین هوشمند اندازه بار در آزمون وینگیت با استفاده از تکنیک های داده کاوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 2، شماره: 4
10 گفتمان شرق شناسانه دربازنمایی های رسانه ای غرب از ایران (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 3، شماره: 10
11 مقایسه پاسخ برخی هورمون های متابولیکی به تمرین مقاومتی با شدت های مختلف با محدودیت و بدون محدودیت جریان خون در دختران جوان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 10، شماره: 37
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی مایوستاتین FGF-2 و TGF-β1 پلاسمایی در موش های نر ویستار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
2 اثر هشت هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرکالری بر مسیر سیگنالینگ PGC1a- FNDC5/Irisin در موش های نر چاق C57BL/6 (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
3 ارتباط بیه ترکیب بدنی با عملکرد ریوی در بیماران MS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
4 تاثیر استفاده از تکنیک پیش خستگی نوین و مکمل های غذایی کراتین مونوهیدرات و مخلوط کربوهیدرات- پروتئین بر قدرت عضلانی و یک تکرار بیشینه ی حرکت پرس سینه در وزنه برداران نخبه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
5 تأثیر استفاده از تکنیک تکرار اجباری و مکمل سازی کراتین و کربوهیدرات بر افزایش قدرت بدنسازان نخبه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
6 مقایسه تراکم ماده معدنی استخوان ستون مهره ها و گردن استخوان ران دونده های استقامتی نخبه زن و مرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
7 مقایسه میزان غلظت نوتروفیل ها در زنان کاراته کای نخبه و آماتور ایرانی با غیرورزشکاران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی
8 مقایسه ی12 هفته تمرین مقاومتی با کش و وزنه آزاد، بر روی قدرت و توان عضلانی نوجوانان سالم غیر ورزشکار پسر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی