آقای دکتر غلامرضا منشئی

دکتر غلامرضا منشئی عضو هیئت علمی ،دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان ( واحد خوراسگان)

آقای دکتر غلامرضا منشئی

Dr. Gholamreza Menshei

عضو هیئت علمی ،دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان ( واحد خوراسگان)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلامرضا منشئی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر افکار انگیزشی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 34
2 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی کودک محور بر سازگاری اجتماعی و علائم افسردگی کودکان مبتلا به اختلال افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 29
3 تأثیر آموزش تنظیم هیجان به شیوه گروهی براسترس زنان مبتلا به سرطان سینه شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 4
4 تأثیر روشهای آموزشی نقشه مفهومی، یادگیری مشارکتی و سنتی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 14
5 رابطه راهبردهای شناختی فراشناختی وویژگی های جمعیت شناختی با عملکرد تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 2
6 رابطه ی مهارت های ارتباطی کارکنان با رضایت مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 4
7 ساخت و رواسازی نرم افزار واقعیت مجازی برای درمان مواجهه ای هراس از پرواز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 4
8 مقایسه اثربخشی روش های آموزشی مبتنی بر وب، یادگیری مشارکتی و سنتیبر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 2
9 مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و ذهن آگاهی بر راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان در مصرف کنندگان مواد محرک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر تقویت کننده و تضعیف کننده های افکار دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
2 اثر بخشی آموزش برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر تقویت کننده و سرکوب کننده های افکار دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
3 اثربخشی آموزش برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر تقویت کننده و تضعیف کننده های رفتار دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
4 بررسی رابطه طلاق عاطفی والدین با عملکرد تحصیلی، اضطراب و امنیت اجتماعی در دانش آموزان دختر پایه هفتم و هشتم شهر اصفهان (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
5 بررسی مقایسه ای احساس تنهایی درکاربران وغیر کاربران بازیهای رایانه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
6 بررسی مقایسه ای تحمل پریشانی درکاربران و غیر کاربران بازیهای رایانه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
7 بررسی مقایسه ای سبک های هویت در کاربران وغیر کاربران بازی های رایانه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
8 بررسی مقایسه ای نوستالژی درکاربران وغیرکاربران بازی های رایانه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
9 تاثیر برنامه آموزش ایمن سازی دربرابر استرس درکاهش افسردگی اضطراب و علائم روان تنی مردان تحت درمان سوء مصرف مواد مخدر متادون درمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)
10 رابطه مهارت های ارتباطی کارکنان با رضایت مشتریان (دریافت مقاله) کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
11 مقایسه اصالت شخصیت و نیازهای بنیادی روانشناختی در افراد متقاضی جراحی زیبایی و افراد غیرمتقاضی در شهر اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
12 مقایسه ویژگیهای شخصیتی و رفتارپایبندی به درمان بیماران دیابتی نوع دو (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)
13 هنجاریابی مقیاس انگیسه و اشتیاق تحصیلی مارتین بر روی دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی