خانم مهندس منصوره شمس

مهندس منصوره شمس

خانم مهندس منصوره شمس

Mansoureh Shams

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مهندس منصوره شمس در مجلات و ژورنالها