آقای دکتر قاسم کاوئی

دکتر قاسم کاوئی

آقای دکتر قاسم کاوئی

Dr. Ghasem Kavoii

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر قاسم کاوئی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش و نمایشگاه ملی انرژی های تجدید پذیر انجمن علمی انرژی خورشیدی، تهران اردیبهشت 1395