آقای دکتر علی اصغر پوربهزادی

دکتر علی اصغر پوربهزادی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج

آقای دکتر علی اصغر پوربهزادی

Dr. Aliasghar Pourbehzadi

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی اصغر پوربهزادی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج، کهنوج -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج اسفند 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 کار آفرینی و نقش آن در توسعه ژئوتوریسم گنبدهای نمکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
2 گویش زبانی جنوب کرمان، عامل توسعه فرهنگی و همبستگی قومی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه