آقای دکتر مجید حجازی

دکتر مجید حجازی

آقای دکتر مجید حجازی

Dr. Majid Hejazi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجید حجازی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک) گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان شهریور 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ماده آلی کود مرغی و جایگذاری فسفر بر فسفر ، کلسیم و پتاسیم محلول خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
2 اثر ماده آلی و فسفر بر برخی از کاتیون های محلول و خصوصیات شیمیایی خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
3 اثرات کاربرد کود مرغی، پودر یونجه و زمان بر غلطت روی قابل عصارهگیری با EDTA (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
4 ارزیابی دقت برخی رووشهای درون یابی در تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
5 افزایش کارایی بیوچار در حذف فسفر از محلول آبی پس از اصلاح با هیدروکسید دوگانه لایه ای منیزیم-آهن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
6 بررسی اثر کودهای فسفاته، اسیدهای آلی و تلقیح با قارچ آربوسکولار میکوریزا بر خصوصیات مورفولوژیک و محتوای فسفر برگ ذرتZea mays L. (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
7 تاثیر تلقیح باقارچ آربوسکولار میکوریزا بر خصوصیات مختلف ودرصد کلونیزاسیون ریشه ذرتZea mays L. تحت تیمار با کودهای فسفاته و اسیدهای آلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
8 تاثیر سطوح مختلف اسیدهیومیک بر رهاسازی روی از خاکهای آهکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
9 تاثیر کاربرد تنظیم کننده های سیلیسیم و مخمر بر جذب عنصر آرسنیک و برخی پارامترهای رشد در گیاه سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
10 توانمندی روشهای داده کاوی (k-nn) در تخمین غیرپارامتریک جرم ویژه حقیقی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
11 جذب سطحی کروم بر روی دو نوع بیوچار حاصل از تجزیه گرمایی چوب کاج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
12 حذف عناصر سنگین مس، روی و کادمیم توسط کانی زئولیت طبیعی و اصلاح شده (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
13 حذف فسفر از محلول آبی توسط هیدروکسید دوگانه لایه ای منیزیم-آهن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
14 ررسی درصد کلنیزاسیون قارچ آربسکولار میکریزا در برخی گیاهان خانواده لگوم استان کرمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
15 مروری بر انواع روشهای اصلاح بیوچار و کاربرد آن در جذب آلایندههای آلی و غیرآلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
16 مروری بر شاخص های کیفیت، سلامت و امنیت خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
17 مطالعه آلودگی فلزات سنگین خاکهای اطراف کارخانه زغال سنگ زرند بر اساس شاخصهایآلودگی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
18 مطالعه ی اثر براسینواسترویید و عنصر سمی ارسنیک بر محصول گیاه سیب زمینی (.L tuberosum Solanum) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
19 مقایسه دقت روشهای درون یابی توابع پایه شعاعی و کوکریجینگ در تخمین پخشیدگی رطوبتی خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
20 مقایسه کانی های سپیولیت و پالیگورسکیت در حذف عناصر سنگین مس، روی و کادمیم از محلول آبی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
21 واکنش گیاه سیب زمینی به اثر تنظیم کننده رشد سالیسیک اسید و جذب عنصر سمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)