آقای دکتر جهانبخش سنجابی

دکتر جهانبخش سنجابی رئیس پژوهشگاه استاندارد

آقای دکتر جهانبخش سنجابی

Dr. Jahanbakhsh Sanjabi

رئیس پژوهشگاه استاندارد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جهانبخش سنجابی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین همایش توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا انجمن مدیریت کیفیت ایران، تهران اردیبهشت 1395