آقای دکتر محمدحسن عزیزی

دکتر محمدحسن عزیزی رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران

آقای دکتر محمدحسن عزیزی

Dr. Mohammadhasan Azizi

رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدحسن عزیزی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین همایش توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا انجمن مدیریت کیفیت ایران، تهران اردیبهشت 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بومی سازی تاخیری درمدیریت منابع انسانی بارویکرد پتانسیل فرهنگی سرمایه ی اجتماعی و نظام مشارکتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
2 گسترش و عملیاتی نمودن مدارس خورشیدی با تئوری کشف و حل مساله TRIZ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی