آقای دکتر غلام حسین تقی نجاتی

دکتر غلام حسین تقی نجاتی دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران

آقای دکتر غلام حسین تقی نجاتی

Dr. Gholam Hossein Taghi Nataj

دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلام حسین تقی نجاتی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه بین المللی بانکداری نوین