آقای دکتر محمد مهدی ثاقب

دکتر محمد مهدی ثاقب استاد    دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آقای دکتر محمد مهدی ثاقب

Dr. Mohammad Mehdi Sagheb

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد مهدی ثاقب در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی