آقای جواد جهانگیر

جواد جهانگیر

آقای جواد جهانگیر

Javad Jahangir

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای جواد جهانگیر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه تبریز و سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، تبریز اردیبهشت 1395
دبیر اجرایی ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی - سازمان مدیریت صنعتی تبریز، تبریز بهمن 1395
دبیر اجرایی پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی و سازمان مدیریت صنعتی تبریز، تبریز مهر 1395
دبیر اجرایی کنفرانس ملی توسعه صنعت گردشگری با محوریت تبریز 2018 دانشگاه تبریز - سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان، تبریز بهمن 1397