خانم مهشید پزشکی

مهشید پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، ایران

خانم مهشید پزشکی

Mahshid Pezeshki

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مهشید پزشکی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییمجله زمین شناسی،محیط زیست و علوم بهداشتی