آقای دکتر سعید تیموری

دکتر سعید تیموری

آقای دکتر سعید تیموری

Dr. Saeid Teymori

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سعید تیموری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته علمی سومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، تربت جام اردیبهشت 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال های طیف درخودماندگی: کاربرد آزمون استروپ رایانه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد در کاهش افسردگی و بهبود کیفیت زندگی در زنان مبتلا به OCD (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
2 اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد در کاهش علائم، وسواس فکری- عملی در زنان مبتلا به OCD (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
3 اثر بخشی درمان شناختی - رفتاری بر بهبود جراتٔ ورزی وخودکارآمدی نوجوانان مبتلا به هراس اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
4 اثر بخشی درمان شناختی - رفتاری بر بهبود سطح اضطراب وبازداری رفتاری نوجوانان مبتلا به هراس اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
5 اثر بخشی درمان های شناختی رفتاری بر کاهش علائم و بهبود سازگاری اجتماعی در اختلال سلوک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
6 اثر بخشی طرح واره درمانی بر کاهش رفتار های تکانشی زنان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
7 اثر بخشی موسیقی درمانی فعال بر افسردگی ،اضطراب و کیفیت زندگی زنان مطلقه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
8 اثر بخشی مهارت ارتباط موثر بر سازگاری بین فردی نابینایان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
9 اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه ی شناختی رفتاری بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی مادران دارای کودکان ناتوان ذهنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
10 اثربخشی آموزش معنادرمانی گروهی بر عزت نفس مبتلایان به لکنت زبان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
11 اثربخشی بازی درمانی گروهی کودک محور بر کاهش نشانه های بیش فعالی/نقص توجه کودکان ADHD-1392 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
12 اثربخشی درمان فراشناختی بر باورهای فراشناختی و کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه در مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
13 اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر بهبود تنظیم هیجانی و کاهش انگیزه خودکشی در افراد افسرده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
14 اثربخشی رواندرمانی حمایتی درکاهش افسردگی زنان بااختلال روانی مزمن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
15 اثربخشی شادکامی بررضایت از زندگی مادران کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
16 اثربخشی طرح واره درمانی بر کاهش احساس پوچی زنان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
17 اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر کمرویی در دانشجویان روانشناسی کم بینا نابینا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
18 بررسی اثر بخشی درمان شناختی هیجانی دینی - RCET بر کاهش اضطراب مادران دارای فرزند معلول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
19 بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر تنظیم هیجانی کودکان طلاق (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
20 بررسی اثربخشی بازی درمانی کوتاه مدت ساختاری بر کاهش نشانههای اختلال بیش فعالی کمبود توجه در کودکان دیرآموز پایه اول ابتدایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
21 بررسی تغییرات ارتفاعی دریاچه نمک با استفاده از تصاویر راداری باند (دریافت مقاله) همایش و مجموعه کارگاه های ساخت و ساز سبز
22 بررسی رابطه آسیب پذیری بین فردی با علایم و نشانه های افسردگی نوجوانان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
23 بررسی رابطه آسیب پذیری شناختی نگرش های نا کار آمد و سبک استنباطی منفی با نشانه های افسردگی نوجوانان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
24 بررسی رابطه افکار ناکارآمد، اختلال بدشکلی بدن در پیش بینی خودشیفتگی در متقاضیان جراحی های زیبایی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
25 بررسی رابطه ی خودشیفتگی با اختلال بدشکلی بدن در متقاضیان جراحی های زیبایی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
26 بررسی شرایط رای داوری در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
27 بررسی عملکرد جنسی زنان و عزت نفس جنسی با میزان سازگاری زناشویی بیماران کرونر قلبی با افراد عادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
28 بررسی میزان شیوع و فراوانی رویدادهای منفی زندگی نوجوانان در دانش آموزان دوم و سوم متوسطه دختر شهرستان کاشمر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
29 بررسی و تحلیل مبانی و مصادیق جرم شناختی بزه دیدگی و بزهکاری زنان(موردی بزه جنسی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی
30 پیش بینی افسردگی پس از زایمان براساس افسرده خویی مادرونقش حمایتهای اجتماعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
31 پیش بینی سبکهای مدیریتی وظیفه مدار، رابطه مدار براساس سخت رویی و هوش هیجانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
32 پیش بینی گرایش به اعتیاد جوانان براساس سبک های مقابله (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
33 پیش بینی گرایش به اعتیاد جوانان براساس ویژگی های شخصیتی سرشت ومنش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
34 تاثیر آموزش خودکنترلی برکاهش مشکلات خواندن و انگیزه پیشرفت دانش آموزان نارسا خوان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
35 تاثیر مداخلات آموزش شیوه های شناختی رفتاری مقابله با درد بر سازگاری بیماران سرطانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
36 تاثیر مداخلات آموزش شیوه های شناختی رفتاری مقابله با درد بر کاهش درد بیماران سرطانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
37 تأثیر مداخلات درمان پذیرش و تعهد ACT بر افزایش رضایت زندگی در افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
38 تأثیر مداخلات درمان پذیرش و تعهد ACT بر افزایش کیفیت زندگی در افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
39 تأثیر مداخلات درمان پذیرش و تعهد ACT بر بهبود کیفیت زندگی در افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
40 تأثیر مداخلات درمان پذیرش و تعهد( ACT )بر کاهش افسردگی در افرادمبتلا به سندرم آشیانه خالی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
41 تعیین تفاوت عامل های هوشی وکسلر در دانش آموزان بهنجار با کودکان دارای اختلالات یادگیری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
42 تعیین و تغییر کاربری اراضی غیر کشاورزی و باغ ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
43 حافظه کاری دیداری فضایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (ADHD) در آزمون نگهداشت دیداری بنتون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
44 رابطه بین افکار ناکارآمد و خودشیفتگی با بد شکلی بدنی در متقاضیان جراحی های زیبایی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
45 رابطه بین باورهای مرکزی با رضایت زناشویی و رضایت شغلی معلمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
46 رابطه سخت رویی با ادراک بیماری در بیماران سرطانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
47 رابطه سخت رویی با بازنمایی هیجان در بیماران سرطانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
48 رابطه سخت رویی با رفتار مربوط به سرطان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
49 رابطه سخت رویی با رفتار مربوط به سرطان،کنترل شخصی وکنترل درمانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
50 رابطه سخت رویی با کنترل درمانی در بیماران سرطانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
51 رابطه کمال گرایی مادران با اختلالات رفتاری عاطفی- کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
52 رابطه ویژگی های شخصیتی با التهاب گوارشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
53 رابطه ویژگی های شخصیتی با عملکرد قلب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
54 طراحی یک چارچوب جدید و نوین برای مقابله با وب سایت های فیشینگ مبتنی بر شبکه های تصادفی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
55 مقایسه تنظیم هیجانی در زنان بدریخت انگار با افراد عادی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
56 مقایسه حالات عاطفی و ویژگی های شخصیتی در بیماران سرطانی و افراد عادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
57 مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه در زنان بدریخت انگار با افراد عادی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
58 مقایسه کارکردهای اجرایی برنامه ریزی و سازماندهی و بازداری در افراد معتاد و بهنجار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
59 نقش ابزارهای مشتقه در توسعه بازارهای مالی (دریافت مقاله) همایش ملی نوآوری مالی و توسعه مالی
60 نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت پروژه های ساخت و ساز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان