آقای مهندس احمد علی افکاری

مهندس احمد علی افکاری

آقای مهندس احمد علی افکاری

Ahmadali Afkari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس احمد علی افکاری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
نائب رئیس کنفرانس اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا، شیراز اردیبهشت 1395