خانم مهندس مینا باجگاه

مهندس مینا باجگاه

خانم مهندس مینا باجگاه

Mina Bajgah

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مهندس مینا باجگاه در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته مالی و انتشارات اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا، شیراز اردیبهشت 1395