آقای ابوذر امیدی

ابوذر امیدی

آقای ابوذر امیدی

Abozar Omidi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای ابوذر امیدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته روابط عمومی اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا، شیراز اردیبهشت 1395