آقای دکتر مهدی روپایی

دکتر مهدی روپایی

آقای دکتر مهدی روپایی

Dr. Mehdi Roopaei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی روپایی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا، شیراز اردیبهشت 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 افزایش کیفیت تصاویر زیر آب با بهره گیری از فضای رنگی YIQ براساس روش های مبتنی بر هیستوگرام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
2 انتخاب ویژگی در ردیابی یک شیء زیر آبی، مبتنی بر طبقه بندی کننده جدا ساز با وزن دهی نمونه ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
3 اندازه گیری کیفیت لاستیک با استفاده از لبه یابی و تبدیل فوریه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر
4 بهینه سازی بهبود تصاویر رنگی زیر آب براساس شباهت ساختاری به وسیله الگوریتم ژنتیک در ترکیب روش های کلاسیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
5 بهینه سازی ترکیب روش های متعادل سازی هیستوگرام و تصحیح گاما در بهبود تصاویر با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
6 تشخیص خرابی های گوجه و اندازه گیری کیفیت آن با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
7 تقریب سازی مقاوم توابع توسط شبکه های عصبی RBF با ساختار تطبیقی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
8 تیز نمودن تصاویر با استفاده از ترکیب روشهای کلاسیک در فضای رنگی YPbPr (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
9 جداسازی هیستوگرام با دو سطح توسط الگوریتم ژنتیک در بهبود تصویر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
10 روش بهبود تصویر با ترکیب روش فازی و کلاسیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
11 قطعه بندی تصاویر رنگی با استفاده از فضای رنگی CIEL×a×b (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان