آقای دکتر علیرضا ایران‌بخش

دکتر علیرضا ایران‌بخش رئیس انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران

آقای دکتر علیرضا ایران‌بخش

Dr. Alireza Iranbakhsh

رئیس انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا ایران‌بخش در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان اردیبهشت 1395