آقای دکتر مهران فرج الهی

دکتر مهران فرج الهی استاد دانشگاه پیام نور تهران

آقای دکتر مهران فرج الهی

Dr. Mehran Farajolahi

استاد دانشگاه پیام نور تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهران فرج الهی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش از دور در چین (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 1، شماره: 2
2 تبیین دلالت های اندیشه ریزوماتیک ژیل دلوز با نظر به کاربرد آن در بهبود خلاقیت نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 2
3 دیدگاه مدیران و متخصصان در مورد بین المللی سازی آموزش باز و از دور در ایران (بررسی موردی دانشگاه پیام نور) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 42
4 مطا لعه عوامل تاثیرگذار بر بکارگیری شیوه های نوین تدریس توسط معلمان مقطع ابتدایی شهرستان گرگان در سال تحصیلی 85- 1384 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 9
5 مطالعه وضعیت آموزش عالی مجازی از لحاظ خدمات آموزش ارائه شده در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 29
6 ویژگیهای استاد موفق از دید دانشجویان دانشگاههای ارائه دهنده آموزشمجازی در شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر سفر زیارتی بر بهبود سلامت روان و شادکامی مدیران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
2 بررسی نقش و جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT دردورکاری کاراز راه دور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
3 خلاقیت و ویژگی های بی همتای مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
4 رابطه میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با سواد اطلاعاتی در بین مدیران متوسطه شهرستان دلفان در سال تحصیلی 94-93 (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
5 رابطه ی بین حمایت اجتماعی با شادکامی، خودکارآمدی و بهبود عملکرد در محیط کار (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
6 فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آن در آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
7 نگاهی به اثر گذاری مثبت تلویزیون در افزایش سطح سواد زیست محیطی معلمان )مطالعه موردی: معلمان مقطع راهنمایی شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
8 نیازسنجی و تعیین اولویت های آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه در زمینه ی محیط زیست و توسعه ی پایدار (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست