آقای دکتر سید محمد مقیمی

دکتر سید محمد مقیمی استاد دانشگاه تهران

آقای دکتر سید محمد مقیمی

Dr. Seyedmohammad Moghimi

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محمد مقیمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه مدیریت اسلامی
هیات تحریریهفصلنامه مدیریت اسلامی

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محمد مقیمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند شرکت مشاوران شهر هوشمند، قم اردیبهشت 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 3
2 اخلاق در دولت:آگزیوماتیزه کردن اخلاق در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 33
3 الگوی تعاملی توانمندسازی از طریق مشارکت های اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی(ره) با رویکرد مسجد محوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 20، شماره: 2
4 الگوی مناسب خط مشی گذاری حکومتهای اسلامی مبتنی بر آینده موعود (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 2
5 تاثیر عوامل محیطی برتجاری سازی ایده ها و نتایج تحقیقات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 2
6 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 3
7 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 4
8 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 4
9 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 1
10 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 2
11 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 3
12 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 3
13 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 4
14 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 1
15 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 2
16 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 1
17 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 2
18 سخن سردبیر (زمستان 97) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 4
19 سخن سردبیر(پاییز97) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 3
20 طراحی مدل سیاستگذاری رسانه ای اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی مبتنی بر رویکرد همگرایی محتوایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی دوره: 24، شماره: 90
21 طراحی و تبیین الگوی مدیریت تضاد بر مبنای اندیشه-های امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 19، شماره: 1
22 طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته بندی ریسک های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 افزایش مشارکت وسرمایه اجتماعی از طریق مدیریت مسجد محوری (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
2 بررسی رابطه ادراک کارکنان از مدیریت منابع انسانی با رویکرد TQM و عملیات رهبری خدمت (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
3 توسعه سرمایه اجتماعی از طریق کارآفرینی سازمان های مردم نهاد(NGOs) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده