خانم دکتر ریتا مجتهد زاده

دکتر ریتا مجتهد زاده استاد  دانشگاه علوم پزشکی تهران

خانم دکتر ریتا مجتهد زاده

Dr. Rita Mojtahed Zadeh

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر ریتا مجتهد زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی