آقای دکتر محمد باقر جعفری

دکتر محمد باقر جعفری دانشگاه تهران

آقای دکتر محمد باقر جعفری

Dr. Mohammadbagher Jafari

دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.