آقای دکتر محمود نجابت

دکتر محمود نجابت استاد   دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آقای دکتر محمود نجابت

Dr. Mahmood Nejabat

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمود نجابت در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی