آقای دکتر علی مهبودی

دکتر علی مهبودی استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آقای دکتر علی مهبودی

Dr. ALi Mahboodi

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی مهبودی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analyzing Parameters Influencing Scour Bed in Confluence Channels Using Flow3D Numerical Model (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 2، شماره: 10
2 Numerical Modeling of Local Scour at the Junction of Open Channels in Flow3D Numerical Model (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 2، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی انطباق پذیری نتایج الگوهای مختلف عددی روندیابی سیلاب درمقایسه با نتایح مشاهداتی (با تاکید بر مدل های عددی Mike و Hec-Ras) (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
2 ارزیابی تخمین مقدار بار مواد ریز رسوب بوسیله شبکه عصبی مصنوعی در رودخانه جاجرود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
3 ارزیابی شیب پایه سد در طراحی سدهای بتنی وزنی با استفاده از نرم افزار CADAM (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 ارزیابی شیب پایه سد در طراحی سدهای بتنی وزنی با استفاده از نرم افزار CADAM (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
5 ارزیابی عوامل هندسی موثر در طراحی سدهای بتنی وزنی با استفاده از نرم افزار CADAM (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
6 بررسی آزمایشگاهی تاثیر عمق پایاب بر آبشستگی پاییندست دریچهها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
7 بررسی آزمایشگاهی تاثیر هندسه کنگره جانبی در سرریزهای کنگره ای بر ضریب آبگذری جریان (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
8 بررسی آزمایشگاهی کنترل آبشستگی ناشی از جت افقی مستغرق در بستر رودخانه ها بوسیله محافظ مرکب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 بررسی آزمایشگاهی مقایسه سرریز کلید پیانویی با سرریزهای کنگره ای و خطی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 بررسی آزمایشگاهی مقایسه سرریز کنگرهای با شیب مشبک با سرریز کنگره ای مستطیلی و خطی (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
11 بررسی تأثیر هندسه سرریز پلکانی بر رژیم جریان عبوری (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
12 بررسی عددی تاثیر هندسه سدهای بتنی وزنی بر پایداری و حجم بتن مصرفی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 بررسی عددی تأثیر ابعاد پله در سرریزهای پلکانی بر استهلاک انرژی (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
14 تأثیر افزایش طول پله بصورت یک در میان بر استهلاک انرژی در سرریزپلکانی (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
15 تعیین ضریب پخشیدگی طولی در آبراهه های طبیعی با استفاده از بهینه یابی شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
16 شبیه سازی استهلاک انرژی در سرریز پلکانی با استفاده از نرم افزارFLOW3D (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
17 طول کاربردی روش هی حفاظت بستر در برابر آبشستگی ناشی از جت افقی مستغرق (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
18 مطالعه آزمایشگاهی کنترل آبشستگی ناشی از جت افقی مستغرق با استفاده از سنگچین (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران