آقای دکتر عباس احسانی سرشت

دکتر عباس احسانی سرشت هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

آقای دکتر عباس احسانی سرشت

Dr. Abas Ehsaniseresht

هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عباس احسانی سرشت در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران دومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی مرکز علمی آموزشی و پژوهشی أرگ، مشهد تیر 1395