آقای دکتر Xiqun Chen

دکتر Xiqun Chen Zhejiang University, China

آقای دکتر Xiqun Chen

Dr. Xiqun Chen

Zhejiang University, China

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر Xiqun Chen در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله محاسبات و مصالح در مهندسی عمران