خانم دکتر لیلا پورنجفی

دکتر لیلا پورنجفی

خانم دکتر لیلا پورنجفی

Dr. Leila Pournajafi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر لیلا پورنجفی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی اولین همایش ملی چالش ها و فرصت ها در داوری تجاری بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب اردیبهشت 1395