آقای دکتر Mohammad R Irshidat

دکتر Mohammad R Irshidat Jordan University of Science and Technology, Jordan

آقای دکتر Mohammad R Irshidat

Dr. Mohammad R Irshidat

Jordan University of Science and Technology, Jordan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر Mohammad R Irshidat در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله محاسبات و مصالح در مهندسی عمران