آقای دکتر Jaan Jaan

دکتر Jaan Jaan University of Bradford, United Kingdom

آقای دکتر Jaan Jaan

Dr. Pu Pu

University of Bradford, United Kingdom

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر Jaan Jaan در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله محاسبات و مصالح در مهندسی عمران