آقای دکتر محمد رنجبر

دکتر محمد رنجبر دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر محمد رنجبر

Dr. Mohammad Ranjbar

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد رنجبر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2016) گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد، بصورت الکترونیکی شهریور 1395
ریاست افتخاری کنفرانس پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2019) گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد شهریور 1398