آقای مهندس احمد رجبی زاده

مهندس احمد رجبی زاده عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آقای مهندس احمد رجبی زاده

Ahmad Rajabizadeh

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس احمد رجبی زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییمجله بهداشت و توسعه

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی شاخص های بهداشتی کیفیت آب استخرهای شنای شهر کرمان درسال 1390 (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 2، شماره: 2
2 ارزیابی شاخص های میکروبی و شیمیایی آب مورد استفاده در مرکز دیالیز بیمارستان ها؛ مطالعه موردی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1391 (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 2، شماره: 3
3 Evaluation of factors affecting on lipid extraction for recovery of fatty acids from Nannochloropsis oculata micro-algae to biodiesel production (دریافت مقاله) مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 1
4 Growth and lipid accumulation in response to different cultivation temperatures in Nannochloropsis oculata for biodiesel production (دریافت مقاله) مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 1
5 Hazardous and Industrial Wastes Management: a Case Study of Khazra Industrial Park, Kerman (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 2، شماره: 3
6 Optimization of culture media for lipid production by Nannochloropsis oculata for Biodiesel production (دریافت مقاله) مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 3
7 برآورد توزیع قطر برحسب جمعیت در شبکه های جمع آوری فاضلاب شهرهای ایران (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 15، شماره: 50
8 بررسی کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون با الکترود آهن در حذف اسیدهیومیک از محیط های آبی در حضور کیتوزان به عنوان کمک منعقد کننده (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 3، شماره: 3
9 بررسی کارایی فرایند نانو فیلتر اسیون در حذف فلزات سنگین سرب، کادمیم، کروه شش ظرفیتی و مس از آبهای حاوی سولفات (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 93
10 بررسی کارایی کاه گندم اصلاح شده در حذف رنگ راکتیو بلک 5 از محلول های آبی (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عملکرد فرآیند الکتروکواگولاسیون(EC) در حذف فلز سنگین نیکل از محیط های آبی با استفاده از الکترودهای میله ای آهنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
2 ارزیابی مدیریت پسماندهای صنعتی و خطرناک شهرک صنعتی خضراء کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
3 امکان سنجی استقرار واحدهای بازیافت پسماند درشهرک صنعتی خضراء شهرستان کرمان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
4 بررسی توزیع قطر بر حسب جمعیت در شبکه های فاضلاب شهرهای ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
5 بررسی میزان تولید ،وضعیت جمع آوری و حمل،بازیافت و دفع مواد زائد ساختمانی شهر کرمان درسال 1387 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
6 بررسی وضعیت تصفیه فاضلاب و کیفیت پساب خروجی بیمارستان های استان کرمان درسال های 86-1384 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
7 تولید الکتریسیته از طریق تصفیه فاضلاب صنعت فراورده های غذایی پروتئینی با استفاده از تکنولوژی سلول سوخت میکروبی دو محفظه ای بدون واسطه و کاتالیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
8 مطالعه اثرنوع حلال و خشک نمودن زیست توده بر استخراج لیپید از میکروجلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا جهت تولید بیودیزل (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط