آقای دکتر سید احمد نور بخش

دکتر سید احمد نور بخش

آقای دکتر سید احمد نور بخش

Dr. Seyed Ahmad Noor Bakhsh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید احمد نور بخش در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران