آقای دکتر فرزین حق پرست

دکتر فرزین حق پرست رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی

آقای دکتر فرزین حق پرست

Dr. Farzin Haghparast

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرزین حق پرست در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی، تبریز اسفند 1395
دبیر علمی اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی دبیرخانه کنفرانس، تبریز اسفند 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزشی نو در کالبدی نو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
2 ارزیابی آلودگی صوتی در ساختمان بلند مرتبه مسکونی و ارائه راهکار نمونه موردی: برج های مسکونی آسمان در شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نو در معماری
3 Nanostructured materials and smart materials in the construction industry (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
4 بازخوانی الگوهای خانههای سنتی از منظر انطباق پذیری با رویکردمعماری بیونیک نمونه موردی محله اوچدکان اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا
5 بازده انرژی حرارتی ساختمان و تأثیر آن بر آسایش حرارتی در سالن های موسیقی (نمونه موردی: سالن آمفی تئاتر پتروشیمی تبریز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
6 بررسی اصول الگوهای طبیعی به منظور طراحی مسکن با رویکرد بیونیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا
7 بررسی الزامات طراحی خانه های موقت با انتشار کربن صفر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
8 بررسی الزامات طراحی سکونتگاه موقت پس از سانحه با رویکرد انعطاف پذیری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران، احیا و بازسازی
9 بررسی امکان توسعه ی برند شهری برای کلان شهر تبریز با استفاده از هنر صنعت فرش بافی (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
10 بررسی برای طراحی سازگار با محیط زیست به وسیله ی پمپ های حرارتی زمین گرمایی به عنوان سیستم های همگام با معماری پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
11 بررسی تاثیر هارمونی نور و رنگ در چگونگی شکل گیری فضا های زیستی پایدار در خانه های سنتی تبریز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
12 بررسی تاثیرهارمونی نورورنگ درچگونگی شکلگیری فضاهای زیستی پایداردرخانه های سنتی تبریز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
13 بررسی تطبیقی نقش جرم حرارتی در جداره های سنتی و معاصر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
14 بررسی توسعه پایدار شهری در مقیاس محله ای (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
15 بررسی راهکارهای کاهش ناهمگونی فرهنگی مسکن موقت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
16 بررسی ضرورت طراحی مجموعه ی مأمن در مواقع بحران بابهره گیری ازتکنولوژی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نو در معماری
17 بررسی نمونه های موردی و معیارهای مستخرج در شهرسازی کم کربن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
18 برقراری پایداری اجتماعی در فضاهای فرهنگ محور با بهره گیری از انگاره های محیطی و اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
19 بکارگیری ابزارهای شبیه سازی در ارزیابی پوسته ساختمان های اداری در راستای بهره وری انرژی در معماری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی انرژی ساختمان و شهر
20 تاثیر متقابل موسیقی مذهبی و معماری عصر قاجار در تحول فضا های جمعی نمونه موردی: تکیه دولت تهران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
21 تاثیر معماری سبز در روند بهبودی بیماران در بیمارستانهای سبز با محوریت طبیعت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
22 تعیین متغیرهای موثر در تدوین مدل مفهومی مدیریت برند در مقاصد گردشگری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
23 جستاری بر حکمت نظری مطرح در زمینه ماهیت معماری اسلامی تاملی بر جایگاه علم کلام و متکلمان در این عرصه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
24 حفاظت از محیط زیست و مدیریت بازیافت نخاله های ساختمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
25 راهکارهای برقراری پایداری محیطی و اجتماعی در فضاهای فرهنگ محور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
26 سقف های باز و بسته شونده و گسترش پذیر با پوشش غشایی: رویکردی تطبیق پذیر برای یک معماری پایدار و منعطف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار
27 شاخصهای معماری سبز در طراحی مسکن تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نو در معماری
28 شهرسازی کم کربن (خاستگاه، ایده، برنامه ریزی فضایی) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
29 صرفه جوی در مصرف انرژی و ایجاد تهیه مطبوع و رطوبت مناسب با استفاده از گیاهان آپارتمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
30 طراحی فضاهای شهری متاثر از تعامل کودک با محیط با تاکید بر ایجاد خلاقیت در کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
31 طرح اولیه پیشنهاد یک سیستم آسایش حرارتی در ساختمان های مسکونی با بررسی لانه موریانه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
32 عوامل مؤثر در کاهش ترس کودکان در لابی ورودی درمانگاه بیمارستان کودکان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
33 کاربرد روشهای بهینهسازی در طراحی ساختمانها (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
34 کیفیت ارائه خدمات و راهکارهای اجرایی حفظ مشتری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بهره وری و کیفیت در نگرش جهانی شدن
35 گلخانه های خورشیدی در فضاهای درمانی و تآثیرات آن در روند بهبودی بیماران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
36 ملاحظه پویایی و آرامش در معماری داخلی خانه های سنتی ایرانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون
37 نانوفناوری در معامری طبقه بندی کاربردی- اقلیمی نانومتریال ها در نواحی اقلیمی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
38 نقش سرای محله در الگوهای نوین معماری پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار