آقای دکتر شهرام دبیری

دکتر شهرام دبیری رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز

آقای دکتر شهرام دبیری

Dr. Shahram Dabiri

رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شهرام دبیری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی، تبریز اسفند 1395