آقای دکتر علیرضا مسعودی فر

دکتر علیرضا مسعودی فر معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی

آقای دکتر علیرضا مسعودی فر

Dr. Alireza Masoudifar

معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا مسعودی فر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی، تبریز اسفند 1395