آقای دکتر مهدی باغبان

دکتر مهدی باغبان مدرس دانشگاه

آقای دکتر مهدی باغبان

Dr. Mehdi Baghban

مدرس دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی باغبان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه تخصصی مدیریت پیشرفت

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی باغبان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404 پژوهشکده دولت اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران اردیبهشت 1395
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی موسسه آموزش عالی نگاره، تهران تیر 1397
دبیر اجرایی کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی موسسه آموزش عالی نگاره، تهران تیر 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان در معاونت اداری و مالی شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی مدیریت پیشرفت دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی مدیریت ارتباط با مشتری در بانک اقتصاد نوین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی
2 ارزیابی میزان بکارگیری فرایند مدیریت دانش درمحیط دانشگاهی مطالعه موردی: مرکز علمی کاربردی سازه های سنگین مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
3 ایجاد قوانین فازی عوامل موثر بر رضایت شغلی در مشاغل پرخطر (مطالعه موردی: کارکنان عملیات اتفاقات شرکت توزیع برق مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
4 بررس تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر اعتماد سازمانی (مطالعه موردی: سازمان ثبت اسناد و املاک شهر مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
5 بررسی بکارگیری فرایند مدیریت دانش در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
6 بررسی بکارگیری فرایند مدیریت دانش در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
7 بررسی تاثیر اعتماد و وابستگی کاربران شبکه های اجتماعی و مشارکت آنها در رفتارهای تبلیغاتی دهان به دهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
8 بررسی تاثیر تورش های رفتاری سرمایه گذاران بر تصمیم گیری مالی (مورد مطالعه: سرمایه گذاران بانک گردشگری تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی
9 بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر اعتماد سازمانی مطالعه موردی: سازمان ثبت اسناد و املاک شهر مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
10 بررسی تأثیر استقرار مدیریت دانش بر اثر بخشی سازمانی در مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
11 بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر فساد اداری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
12 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی مطالعه موردی: (گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
13 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی مطالعه موردی: گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
14 بررسی رابطه تیپ شخصیتی و سبک رهبری مدیران در شرکت سیمان قاین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
15 بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و توانمند سازی روانشناختی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان معاونت مالی و اداری شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
16 بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و توانمند سازی روانشناختی کارکنان(مطالعه موردی: کارکنان معاونت مالی و اداری شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
17 بررسی رابطه میان سبک رهبری خدمتگزار و بهبود مسئولیت اجتماعی سازمان (مطالعه موردی: کارکنان شهرداری منطقه 10 تهران بزرگ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
18 بررسی رابطه میان ویژگی های سازمان یادگیرنده با یادگیرنده بودن سازمان بر اساس مدل مایکل مارکوات (مطالعه موردی: شعب بانک پاسارگاد شهر مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
19 بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
20 بررسی میزان اثربخشی توصیه های هواشناسی بر عملکرد بهره برداران استان یزد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی
21 تبیین رابطه نظام مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی مطالعه موردی: (انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
22 تحقیقات توسعه ای و توسعه مدل کسب و کار با Business Model Canvas در بنگاه های اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی
23 فلات شغلی در سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
24 نقش فرهنگ سازمانی مدل ( هافستد) بر کاهش فساد اداری در کارکنان ثبت اسناد و املاک کشور (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404