آقای دکتر لطف الله فروزنده

دکتر لطف الله فروزنده عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر لطف الله فروزنده

Dr. Lotfolah Forozandeh

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر لطف الله فروزنده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مدیریت سازمان های دولتی

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر لطف الله فروزنده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404 پژوهشکده دولت اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران اردیبهشت 1395